FUNDACIÓ SEITAI BARCELONA

Des de fa molts anys niava en moltes i molts de nosaltres el desig de crear una associació:

  • per sumar iniciatives en la difusió de la cultura seitai,
  • per donar suport i continuïtat a la labor que ha desenvolupat en Katsumi Mamine Miwa, al llarg de quaranta anys, de comunicar a la societat les implicacions decisives per a la cultura, per a la convivència i per a la vida-salut de cada persona del descobriment de Haruchika Noguchi:

el moviment espontani

  • i de quina manera els seus cinc moviments conformen l’estructura vital i específica de l’organisme, que és la que genera l’ésser humà.

Katsumi ens va encarregar aquesta tasca a un grup de persones amb diferents sensibilitats i formacions, les quals, amb afecte i minuciositat, vam elaborar el document base de l’associació.

Katsumi va donar el seu vist-i-plau a la proposta.

La figura jurídica escollida és la d’una Fundació perquè més garanties per mantenir la fidelitat a la intenció del Fundador i té més avantatges jurídico-econòmics.

La Fundació SEITAI Barcelona aspira a:

  • difondre les senzilles pràctiques de katsugen i yuki i la cultura seitai sobre la vida-salut en la naturalesa humana a la societat catalana i europea;
  • aprofundir el coneixement i la comprensió de la naturalesa humana des de la perspectiva de l’estructura del moviment espontani;
  • preservar i renovar el llegat del descobriment de Noguchi i de la reordenació rigorosa del seu llenguatge que ha dut a terme Katsumi Mamine, gràcies a la incorporació de nous conceptes;
  • donar suport i cobertura als centres seitai i als professionals associats.

La Fundació està organitzada en dues estructures amb funcions ben diferenciades:

  • Les de governança i de representació, reservades al Patronat.
  • La tasca quotidiana, que durà a terme el Comitè de Coordinació-Direcció i les Àrees de Treball.

S’han definit quatre àrees de treball: Acreditacions, Investigació, Comunicació i Activitats.

Les tres últimes estaran formades per Grups de Treball, temporals o permanents, oberts a tothom que vulgui participar-hi, en els quals podrà participar tothom qui hi tingui interès.

La missió que ens empeny comporta moltes dificultats, la superació de les possibles dificultats dependrà de la connexió que siguem capaços d’establir amb el moviment del ki de la vida i de la cultura de l’ésser humà. Per a la qual cosa necessitem i comptem amb la vostra il•lusió i amb les vostres aportacions.

Podeu contactar amb www.seitaibarcelona.com

Patronat de la Fundació SEITAI Barcelona