SEITAI

República Argentina 28, Barcelona

Informació: dimecres, de 19:00 a 20:00

www.seitai-cvp.com

www.seitaibarcelona.com

 

la vida-salut en la

naturalesa humana

 

Hem crescut i estem vius gràcies al nostre organisme.

Ningú no sap tan bé com ell mateix com cal restablir el seu equilibri vital.

En el creixement fetal i lactant de l’organisme humà impulsat per les seves activitats cel·lulars no conscients, sorgeix el conscient o la vida psíquica singularment cerebral o mental, un fet que no passa en els animals: per exemple, un nadó mostra el desig i la facultat d’aprendre les paraules i ben aviat ens preguntarà el perquè de les coses.

Així doncs aquest no conscient cel·lular que forma cada organisme humà personal i aquest conscient que sorgeix en ell constitueixen el nostre fons natural, el jo espontani o la psique-ment espontània.

El genial mestre japonès Haruchika Noguchi va iniciar la cultura Seitai al segle passat, tot concebent la gran necessitat dels humans moderns de posar atenció i conrear el vigor de la vida de cada organisme personal i d’observar i respectar cada jo espontani estrictament natural.

I, per a aquesta necessitat, va exposar:

les senzilles pràctiques de katsugen undo i de yuki

la referència també senzilla sobre els 5 moviments espontanis o les 5 oseis (reactivitats vitals + i –) i la seva estructura, l’esquema osei.

 

ACTIVITATS DE LA CULTURA SEITAI

Pràctiques.

Orientació individual.

Consulta.

Formació de monitors/es i d’instructors/es.

Curs d’introducció i altres cursos esporàdics.

 

MATRÍCULA ANUAL

Les activitats Seitai estan reservades a l’alumnat matriculat a excepció de: curs d’introducció, cursos esporàdics i consulta.

Per matricular-se, cal haver assistit al curs d’introducció, o ser presentat per dos alumnes que certifiquin que l’interessat/da ha rebut una informació adequada sobre la cultura Seitai.

La matrícula anual s’ha de renovar cada any al gener: 110.