Activitats habituals del dojo central

 

Per assistir-hi, us agrairem que porteu un mocador i uns mitjons nets.

 

SESSIONS

katsugen i yuki                     dimarts 1r, 2n i 3r (5è, no)         20:00 – 22:00

osei                                           dimarts 4t                                         20:00 – 22:00

katsugen, yuki i osei           dissabtes                                          11:15 – 13:30

Cada assistència:   10 €

pràctica intensiva                diumenge 4t                                   16:30 – 20:30

Cada assistència:   15 €                       al gener 2017, el diumenge 29

 

CURS d’orientación SEITAI: formació de monitor/a i instructor/a

de l’octubre al juny o juliol, els dimecres 20:30–23:15

Cada mes: 100 € (que donen accés a totes les activitats habituals)

Aquest curs 2016-2017 comença el 28 de setembre.

En base a aquest curs i a partir del pròxim curs, també s’impartiran els cursos mitjà i superior.

Curs d’introducció (per a més detalls, vegeu la pàgina web)

Dates i horari: el tercer i el quart caps de setmana de cada mes:

dissabte 16:00-21:00

diumenge 11:00-14:00 i 16:00-20:00.

dissabte següent 11:15-13:30 i 16:00-20:00

Inscripció: 150 €

Els/Les cursillistes que s’inscriguiin com a alumnes en acabar el curs abonaran 40€ per a la matrícula d’aquest any, en comptes de 110.

Les altres activitats es concreten en el su moment